Wednesday, 4 May 2011

                                                
 
                      
                                  ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವಕ
                     ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವಕರು, ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಯುವಕರು..
                             ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ವ್ರತವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಹ ವೀರರು...  

                             ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಖರ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ತೆಜಸ್ಸಿನಲಿ,
                                  ಶೋಧಿಸಿಯೇ ಈ ಮಾರ್ಗದಿ ಮುನ್ನಡೆದಿಹೆವು..
                             ದೃಢಮಾನಸ ನಿಶ್ಚಯದಿ, ಬುದ್ಧಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ,
                                  ದಿವ್ಯಾಗ್ನಿಯಲಿ ಭಸ್ಮವಾಗಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಹೆವು...

                             ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಯೆಮ್ಮಯ ಜೀವನದಂತಿಮ ಗುರಿ,
                                  ನಡೆವೆವು ಲೆಕ್ಕಿಸದಲೇ ಬಂದರೂ ಕಷ್ಟಗಳೇರಿ..
                             ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮೆದುರು ಬರಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಹೆದ್ದಾರಿ,
                                  ಗೆಲ್ಲುವೆವೀ ಕಾಯಕದಿ ಬಾರಿಸಿ ಜಯಭೇರಿ...

                             ದುಷ್ಟರ ದರ್ಬಾರನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಿ, ಶುಭನೈತಿಕ
                                  ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವ ಕಟ್ಟುವೆವು ಚಾಣಕ್ಯನ ತೆರದಿ..
                            ಎತ್ತುತ ಮೆಟ್ಟುತ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವ ಪಾಂಡವರಂತೆ,
                                  ಶಾಂತಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಿರವಿಡುವೆವು ಭಾರತದಿ...

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ --  article.wn.com

No comments:

Post a Comment