Wednesday, 11 May 2011

                                                             ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 

                                         ಹೇ ದೇವ ನಿನ್ನಲೊಂದು ನನ್ನ ನಮ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ,
                                 ಕರುಣಿಸು ಈ ವರವನ್ನು ತಡಮಾಡದೆ ಬೇಗನೆ..

                                 ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಮೋಹದಲಿ, ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ 
                                        ಮುಳುಗಿಹ ನವಯುವಕರು ದೇಶವ ಮರೆತಿಹರು..
                                 ತೊಲಗಲಿ ಆ ವ್ಯಾಮೋಹ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಬೆಳೆಯಲಿ,
                                         ಎಲ್ಲರ ಎದೆಯಲೂ ಚಿಮ್ಮಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ನೆತ್ತರು...

                                 ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿವ್ಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು 
                                         ಪ್ರತಿ ಜನಮಾನಸಗಳಲೂ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಲಿ..
                                 ದ್ವೇಷ-ಅಸೂಯೆಯ ಬಿಟ್ಟು,ಕ್ರೌರ್ಯ-ಅನ್ಯಾಯ ತೊರೆದು, 
                                          ಸಹಕಾರದ ಶುಭಭಾವ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವರ್ಧಿಸಲಿ...

                                 ನಾಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣತೆತ್ತ,ದೇಶಭಕ್ತರ ಸ್ಮರಣದಿ,
                                           ನವಭಾರತ ಕಟ್ಟುವ ಉತ್ಸಾಹವು ಪುಟಿದೇಳಲಿ..
                                 ನಾಡದೇವಿ ಭಾರತಿಯ ವಿಜಯಕೀರ್ತಿಧ್ವಜವು,
                                           ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕೂ ನಿರಂತರ ಹಾರಾಡಲಿ...

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ -- facebook.com

No comments:

Post a Comment